Co je solární energie a jak ji doma využít?

Slunce řadíme mezi obnovitelné zdroje energie. Tuto energii můžeme využít k ohřevu vody, vytápění nebo výrobě elektřiny.

Podmínky v Čechách

Možnosti využití solární energie jsou závislé především na dvou hodnotách. Za prvé na době slunečního záření, která je uváděna v hodinách za časové období (měsíc, rok). Průměrná hodnota pro Českou republiku je přibližně 1 500 hodin. Za druhé na intenzitě slunečního záření. Jedná se o denní resp. měsíční sumu globálního záření na jednotku vodorovné plochy. V České republice roční množství slunečního záření kolísá mezi 950 a 1 250 kWh/m. Obě hodnoty jsou dlouhodobě sledovány v meteorologických stanicích a důležitou roli pro ně hraje počasí. Dobu slunečního záření v místě vašeho bydliště si můžete ověřit na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu. 

Solární energie - mapa

Provozní podporou fotovoltaiky byl až do konce roku 2013 zelený bonus nebo garantovaná výkupní cena. Od 1. 1. 2014 již neměly nové instalace nárok na žádnou provozní ani investiční podporu a výstavba nových elektráren se téměř zastavila. Od října 2015 je u instalací do 10 kWp možné požádat o investiční podporu v rámci programu Nová zelená úsporám.

Solární energie