Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie, protože umožňují odnímat teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádět ho na vyšší teplotní hladinu a následně účelně využít pro vytápění nebo přípravu teplé vody. Pro přečerpání tepla na vyšší teplotní hladinu je třeba dodat určité množství energie.

Tepelné čerpadlo snižuje náklady na vytápění a současně i zlevňuje elektrickou energii.

Tepelná čerpadla z podstaty své funkce vyrobí více tepelné energie než která je dodávána pro jejich provoz. Laicky řečeno, za každý dodaný 1kW tepelné čerpadlo vyrobí teplo, na jehož výrobu byste potřebovali 4kW elektrické energie. Navíc si díky využívání tohoto tepelného zdroje můžete zažádat u svého dodavatele energie o zvýhodněnou sazbu, která se vztahuje na veškerou spotřebu elektřiny ve vaší domácnosti. Díky tomu se skutečná doba návratnosti investice do tepelného čerpadla ještě více zkracuje.

Pravda a mýty o tepelných čerpadlech

Tepelná čerpadla se neustále potýkají s předsudky, které vznikají z nespokojenosti klientů s tímto druhem vytápění. Nespokojenost ve většině případů vychází z nesprávné volby typu čerpadla, rovněž může být příčinou i chybná montáž a jednoznačným faktorem je i snaha pořídit co nejlevnější zařízení. Ne vždy se jedná o úsporu na správném místě. Výsledkem je nižší účinnost tepelného čerpadla i celého topného systému, zvýšení nákladů na provoz, vyšší poruchovost a kratší životnost. Při návrhu systému by se zákazníci měli obracet na renomované dodavatele, kteří díky svým specialistům eliminují chybné kroky v počátku plánování topného systému.

Výsledkem tápání klientů je nižší informovanost a negativní postoj k tomuto druhu vytápění. Zde pak vzniká mnoho předsudků a mýtů o tepelných čerpadlech.

Drahé tepelné čerpadlo nemá návratnost – klienti často poměřují úsporu na vytápění a samotnou cenu tepelného čerpadla. Může se tak zdát, že kupní cena čerpadla se vrátí až za mnoho let. Skutečností však je, že díky tepelnému čerpadlu se sníží energetická sazba na provoz celého domu a tedy veškeré spotřebiče budete používat mnohem levněji. U novostaveb např. odpadají náklady na plynovou přípojku. Paušální poplatek za plynoměr a případná výstavba komínu pro odtah spalin. To samozřejmě zcela mění úhel pohledu na návratnost této investice.

Servis tepelného čerpadla je velmi nákladný – to možná platilo dříve, kdy veškeré části tepelných čerpadel byly drahé, dnes je to běžný servis jako kteréhokoli zařízení ve Vašem domě. Nejzatěžovanější částí systému je kompresor, ale s jeho výměnou se u renomovaných výrobců počítá nejdříve za 15 let. Všichni kvalitní výrobci zákazníkům nabídnou 5letou garanci s možností jejího prodloužení.

Tepelné čerpadlo nevyhřeje celý dům a nestačí ani na ohřev vody – toto se Vám nestane pokud bude kvalitně zpracovaný návrh na tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo je schopné ohřát vodu na 65 °C. Důležitým parametrem tepelného čerpadla je tzv. SCOP – sezónní topný faktor. Tento údaj je uveden na výrobku a udává poměr mezi vyprodukovaným teplem a spotřebovanou energií v průběhu celého roku. (Například údaj SCOP 5,0 u znamená, že majitel domu díky tepelnému čerpadlu získá až 5 kWh vyrobené energie za každou 1 kWh dodané elektrické energie.

Tepelné čerpadlo v mrazech funguje špatně nebo zcela zamrzá – Nízká venkovní teplota sice výkon tepelného čerpadla typu vzduch-voda snižuje, to však neznamená, že neodvádí svou práci. V nižších okolních teplotách se pouze snižuje účinnost, ale o vytopení domu se bát nemusíte. Kritická teplota nastává při teplotách nižších než -20 °C. Pak je nutné aby tepelnému čerpadlu pomohl doplňkový zdroj (např. elektrokotel).

Moderní tepelné čerpadlo vzduch-voda s modulací výkonu v žádném případě nepotřebuje akumulační nádobu – Je pravdou, že existují otopné soustavy, které umožňují efektivní a spolehlivý provoz tepelného čerpadla bez použití akumulační nádoby. Z praxe ovšem vyplývá, že splnit veškeré potřebné požadavky na takovouto soustavu je velmi náročné a často i nemožné. Proto se jeví použití akumulační nádoby jako nejvhodnější řešení pro efektivní a funkční systém.

Výhody systému s akumulační nádobou:

  • Akumulační nádoba plní funkci hydraulického oddělení sekundárního okruhu tepelného čerpadla a topných okruhů, kde jsou rozdílné hodnoty v objemovém toku.
  • Prodlouží chod (a následně „odpočinek“) kompresoru, čímž zajišťuje jeho delší životnost.
  • Plní zásadní funkci při odtávání venkovní jednotky u tepelného čerpadla vzduch-voda a dále umožňuje kombinaci více zdrojů tepla (např. krbová vložka).

Jsme výhradními dodavateli kvalitních značek Nibe a Viessmann.

NIBE Viessmann